Make your own free website on Tripod.com
  
        วีธีการสั่งซื้อ
    1. คุณส่ง E-mail มาหาทางร้าน พร้อมรายการสั่งซื้อ
    2. เมื่อทางร้านได้รับรายการสั่งซื้อแล้ว ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์
    3. ท่านไปรับสินค้าและชำระเงินได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์

    * ถ้าท่านสั่งซื้อเกิน1,000 ทางร้านบริการส่งสินค้าฟรี (ไม่คิดค่าจัดส่งสินค้า)
     และถ้าท่านสั่งซื้อเกิน 2,000 บาท ทางร้านจะลดราคา 5% ของราคาสินค้า

E-mail:freetyle@pop.co.th