Make your own free website on Tripod.com

รหัสหัวใจ

แนะนำหนังสือ
       
       ถ้าสมมุติให้ รหัสหัวใจ เป็นเรื่องจริง วิมลิน หรือ ดาว คงไม่มีตัวตนเป็นแน่
หากไม่มี วิภาดา เป็นผู้ให้โอกาส เด็กมดตะนอย จะไปอยู่แห่งหนใดก็ไม่รู้…. เหมือนๆ กับ
ที่กิ่งฉัตร ไม่อาจทราบว่า เด็กผู้หญิงหน้าตาเฉยเมยหลังลูกกรงเหล็กที่เจอเมื่อสิบสามปี
ก่อนนั้น ป่านนี้จะเป็นอย่างไร เธอรู้ไหมว่าภาพของเธอนั้นติดตาสะเทือนใจนักเขียนคนหนึ่ง
มาตลอด และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เกิด รหัสหัวใจ ขึ้นมา
 
 
          ประเภท : นวนิยายไทย 
         เขียนโดย : กิ่งฉัตร
           พิมพ์ที่ : อรุณ
       จำนวนหน้า : 576 หน้า น้ำหนัก 480 กรัม
         ราคาเดิม 295 บาท พิเศษ 251 บาท ประเภท : นวนิยายแปล