Make your own free website on Tripod.com

เก่งศัพท์ฉบับผู้ดีอังกฤษ

แนะนำหนังสือ
       
     เรียนรู้ศัพท์ที่ถูกต้องตามแบบฉบับของผู้ดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญยิ่ง 
 แต่การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันใช้อย่างสับสนระหว่างภาษาอังกฤษแท้กับภาษาอเมริกัน
ขณะที่ภาษาอังกฤษแท้อนุรักษ์ให้คงรูปแบบและรากศัพท์ไว้มากที่สุด แต่ภาษาอเมริกัน
 กลับออกเสียงแปลก แยกออกไปและพยายามสร้างคำใหม่ขึ้นมา หากต้องการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจึงควรเริ่มที่ภาษาอังกฤษที่แท้
 
 
            ประเภท : ใช้ภาษาอังกฤษ 
           เขียนโดย : ดร. รอน คำอินไชย
             พิมพ์ที่ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
         จำนวนหน้า :  199 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
          ราคาเดิม 95 บาท พิเศษ 86 บาท