Make your own free website on Tripod.com

ดอกไม้สดอบแห้ง

แนะนำหนังสือ
       
     งานประดิษฐ์ดอกไม้รูปแบบใหม่ หนึ่งในชุดงานฝีมือเพิ่มรายได้ รวบรวมเทคนิค 
วิธีการ และขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เพื่อคงความสวยงามตามธรรมชาติของดอกไม้
ไว้ให้มากที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ทำเพิ่มรายได้ ทำเพื่อขายเป็นอาชีพ ทำมอบให้
ในโอกาสพิเศษ ทำเป็นของขวัญ ของชำรวย ทำไว้ประดับตกแต่ง
 
        ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ 
       เขียนโดย : ขนิษฐา บัวงาม
         พิมพ์ที่ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
     จำนวนหน้า : 59 หน้า น้ำหนัก 210 กรัม
      ราคาเดิม 105 บาท พิเศษ 89 บาท