Make your own free website on Tripod.com

เทียนขนมหวาน

แนะนำหนังสือ
       
     หนังสือในชุดเพิ่มรายได้ เทียนขนมหวาน เป็นงานประดิษฐ์จากความคิดและฝีมือ 
งานสร้างสรรค์ง่ายๆ หลากหลายรูปแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำขายเป็นอาชีพ 
ทำเป็นของฝากของขวัญ ทำเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ ภายในเล่ม
บอกรายละเอียดในการประดิษฐ์ เทคนิคบื้องต้นง่ายๆ วิธีทำพร้อมภาพประกอบ
 
 
        ประเภท : ศิลปะ 
       เขียนโดย : บุษรัตน์ ตันกิตติกร
        พิมพ์ที่ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
     จำนวนหน้า : 50 หน้า น้ำหนัก 200 กรัม
        ราคาเดิม 110 บาท พิเศษ 94 บาท