Make your own free website on Tripod.com

ทานตะวันสีทอง

แนะนำหนังสือ
       
  นิยายรักโรแมนติกของนักเรียนไทยในต่างแดน แคนซัสซิตี ดินแดนแห่งทุ่งทานตะวัน
สีทอง เป็นนิยายเบาสมองที่มีอารมณ์ขันแทรกอยู่ตลอดเรื่อง ช่วยให้ลืมทุกข์สารพัดไปได้
เมื่อยามอ่าน ทั้งยังทำให้วิธีคิดและมุมมองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวรื่นรมย์ขึ้นเมื่ออ่านจบ
 
 
        ประเภท : นวนิยายไทย 
       เขียนโดย : โสภาค สุวรรณ
         พิมพ์ที่ : อรุณ
      จำนวนหน้า : 570 หน้า น้ำหนัก 550 กรัม
       ราคาเดิม 280 บาท พิเศษ 238 บาท