Make your own free website on Tripod.com

ลูกหมาของเรา ลูกของเราที่เป็นหมา

แนะนำหนังสือ
       
  ไม่อยากให้ใครมาถามเลยว่า นี่เรื่องจริงหรือเปล่า อยากให้อ่านด้วยความเป็นเรื่องสั้น 
แล้วตั้งคำถาม ว่าช่างเป็นไปได้หรือนี่ เพราะเรื่องสั้นในเล่มนี้ หลายเรื่อง หลายส่วน 
เป็นจินตนาการ แต่ก็เป็นจินตนาการบนพื้นฐาน ของชีวิตและสังคมบางแง่มุม
 
 
        ประเภท : นวนิยายไทย 
        เขียนโดย : เมธี วงศ์ครุฑ
         พิมพ์ที่ : สวัสดี ไอที
      จำนวนหน้า: 79 หน้า น้ำหนัก 150 กรัม
       ราคาเดิม 75 บาท พิเศษ 68 บาท