Make your own free website on Tripod.com

ความรู้สึกดี...ที่เรียกว่ารัก

แนะนำหนังสือ
       
      รวมเรื่องสั้นจากหัวใจที่เปี่ยมไอรัก เราไม่มีวันรู้เลยว่าการเดินทางของเราจะจบลง
ที่ตรงไหน หรือเมื่อไร หลายครั้งหลายหนก็ดูเหมือนน่าจะสิ้นสุดลง เฝ้าหวังว่าหัวใจของ
ใครคนนั้นจะรู้สึกตรงกับของเรา แต่ความรักไม่ง่ายอย่างนั้น เพราะบ่อยครั้งหัวใจสองดวง
กลับไม่ตรงกัน… ในเล่ม 5 นี้ นำเสนอแง่มุมงดงามของความรัก ผ่านตัวหนังสือสู่นักอ่าน
อีกครั้ง เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่าน ในการเดินบนเส้นทางของการตามหาความรัก
 
        ประเภท : นวนิยายไทย 
        เขียนโดย : กองบรรณาธิการ
         พิมพ์ที่ : แจ่มใส
      จำนวนหน้า : 238 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
         ราคาเดิม 149 บาท พิเศษ 127 บาท